Command Prompt

Xem Localhost trên thiết bị di động

Nhiều lúc trong quá trình làm việc với website bạn cần xem website đó trên thiết bị di động. Ví dụ như trường hợp bạn cần kiểm tra phiên bản mobile của chúng trước khi đưa lên Internet để chạy chính thức, thông thường chúng ta có nhiều giải pháp để làm việc đó trên Localhost như: Thay đổi kích thước trình duyệt để xem website thay đổi như thế nào. Sử dụn một chương trình giả lập thiết bị di động. Sử dụng các công cụ kiểm tra responsive Upload website lên Internet và sử dụng các công cụ […]

Phục hồi dữ liệu thành viên trong vBulletin

Tôi lại quay lại với các bạn trong một bài viết liên quan đến cơ sở dữ liệu. Lần này chúng ta sẽ giải quyết một bài toán khác cũng mang ý nghĩa sống còn chẳng khác nào việc lưu trữ(backup) và phục hồi(restore) cơ sở dữ liệu nhưng ở phạm vi nhỏ hơn: cơ sở dữ liệu diễn đàn vBulletin và cụ thể hơn là thông tin của một thành viên nào đó.

Cấu hình domain ảo cho AppServ

Bạn là một PHP Developer chắc không lạ gì khi phải làm việc với các chương trình tạo máy chủ ảo trên máy tính cá nhân(thường gọi là localhost). Trong trường hợp bạn cần cấu hình riêng cho localhost để chạy từng domain riêng cho từng ứng dụng thì bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Đối tượng phần mềm giả lập máy chủ ảo mà tôi muốn nhắc đến trong bài viết này là AppServ – một phần mềm yêu thích của tôi.