Phục hồi dữ liệu thành viên trong vBulletin

Tôi lại quay lại với các bạn trong một bài viết liên quan đến cơ sở dữ liệu. Lần này chúng ta sẽ giải quyết một bài toán khác cũng mang ý nghĩa sống còn chẳng khác nào việc lưu trữ(backup) và phục hồi(restore) cơ sở dữ liệu nhưng ở phạm vi nhỏ hơn: cơ sở dữ liệu diễn đàn vBulletin và cụ thể hơn là thông tin của một thành viên nào đó.