5 loại plugin bất cứ website wordpress nào cũng cần

Sự phổ biến của các website WordPress là điều mà chúng ta không phải bàn cãi nhiều nữa. Số lượng website được xây dựng trên nền tảng WordPress đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nó. Dĩ nhiên, do nhu cầu phát triển của mỗi người là khác nhau nên chúng ta cũng có nhiều loại website theo từng chủ đề khác nhau được xây dựng, kèm với nó dĩ nhiên là từng nhóm plugin phục vụ cho từng công việc cụ thể như vậy. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ với bạn một số nhóm […]

Phục hồi dữ liệu thành viên trong vBulletin

Tôi lại quay lại với các bạn trong một bài viết liên quan đến cơ sở dữ liệu. Lần này chúng ta sẽ giải quyết một bài toán khác cũng mang ý nghĩa sống còn chẳng khác nào việc lưu trữ(backup) và phục hồi(restore) cơ sở dữ liệu nhưng ở phạm vi nhỏ hơn: cơ sở dữ liệu diễn đàn vBulletin và cụ thể hơn là thông tin của một thành viên nào đó.