Phục hồi dữ liệu thành viên trong vBulletin

Tôi lại quay lại với các bạn trong một bài viết liên quan đến cơ sở dữ liệu. Lần này chúng ta sẽ giải quyết một bài toán khác cũng mang ý nghĩa sống còn chẳng khác nào việc lưu trữ(backup) và phục hồi(restore) cơ sở dữ liệu nhưng ở phạm vi nhỏ hơn: cơ sở dữ liệu diễn đàn vBulletin và cụ thể hơn là thông tin của một thành viên nào đó.

Tích hợp vbSEO vào các mod vBulletin

Nếu bạn là một nhà phát triển mod của vBulletin, nếu bạn đang có diễn đàn vBB và đang sử dụng vbSEO. Bạn nên biết tí chút về việc tích hợp vbSEO vào modification của bạn. Việc hiểu biết về nó cũng giúp bạn dễ dàng fix các lỗi liên quan đến liên kết trên các mod khác mà bạn đang sử dụng.