Google PageSpeed Insight

Tối ưu Google Pagespeed Insights cho WordPress – Phần 1

Mình rất thích loạt bài viết tối ưu hóa Google PageSpeed Insights này của Thạch Phạm nên đăng lại. Trước đó mình cũng có 1 số bài viết phân tích tối ưu hóa tốc độ Website cho Google Pagespeed Insight nhưng viết chung, với bài viết này của Thạch Phạm đầy đủ hơn và dễ hiểu hơn cho bạn nào làm code.

Sản phẩm và thời gian giao hàng được thể hiện rõ ràng

Tối ưu hình ảnh và nâng cao tốc độ tải web

Tối ưu hóa website nhằm tăng cường khả năng tải web ở mức độ nhanh nhất là một trong những ưu tiên hàng đầu của những người làm web. Tôi cũng đã có nhiều bài viết chia sẻ về vấn đề này với các bạn, như 3 tuyệt chiêu với .htaccess hay tối ưu hóa giao diện người dùng với YSlow. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn thêm một số kỹ thuật tối ưu hóa hình ảnh trên trang để trang web của bạn nhẹ hơn, tải nhanh hơn.

Optimize front-end cho website

Tôi lại với chủ đề optimize cho website của mình sau bài viết 3 tuyệt chiêu tối ưu hóa tốc độ tải trang với .htaccess. Trong bài viết này, tôi cố gắng trình bày thêm một số kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa frontend website với bạn đọc. Hi vọng nó sẽ tiếp tục giúp ích cho bạn.