Tối ưu Google Pagespeed Insights cho WordPress – Phần 1

Nguyễn Duy Nhân

April 21, 2017

One thought on “Tối ưu Google Pagespeed Insights cho WordPress – Phần 1

  1. Đây là một bài viết khá cần thiết cho những bạn mới làm web với WP như mình. Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin này. Hi vọng bạn có thể chèn link về bài viết của Thạch Phạm mà bạn đã tham khảo để viết bài viết này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *