Học Javascript, HTML và CSS

[InfoGraphic]PHP 7 – mạnh mẽ hơn, hiệu suất cao hơn và tiết kiệm hơn

Nhóm phát triển nền tảng của Zend đã có một số thử nghiệm và so sánh hiệu suất làm việc giữa PHP 7 và phiên bản PHP 5.6 dựa trên các mã nguồn xây dựng trên nền tảng PHP phổ biến như WordPress, Magento…kết quả rất đáng để các bạn lập trình viên chờ đợi sự ra đời chính thức của PHP 7 và sử dụng nó.