[InfoGraphic]PHP 7 – mạnh mẽ hơn, hiệu suất cao hơn và tiết kiệm hơn

Nguyễn Duy Nhân

December 4, 2015

3 thoughts on “[InfoGraphic]PHP 7 – mạnh mẽ hơn, hiệu suất cao hơn và tiết kiệm hơn

    1. Cứ bình tĩnh, mình nghĩ phải mất vài năm nữa hệ thống server mới cập nhật hết lúc đó PHP 7 mới phổ biến được. Giờ phiên bản hiện tại là PHP 6 mà các máy chủ còn sử dụng PHP 5.x không đấy thôi.

  1. Mình thì vẫn dùng PHP 5.4
    dùng nginx cấu hình với PHP 5.6 mà lần nào cũng thấy chậm và phát sinh lỗi nhiều. không hiểu vì sao.
    Hy vọng PHP 7 sẽ là là sự cải tiến hoàn hảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *