Think Different với Muhammed Ali.

SỐC: NHỮNG GÌ TECH NÓI VỀ MARKETING ĐỀU SAI BÉT ! – PHẦN 3

Chúng ta đã nói về những điều sai – đúng trong tiếp thị trực tuyến và lý do các digital marketer nghĩ sai về thế giới tiếp thị. Trong phần này chúng ta rút ra bài học cần thiết và làm thế nào để phát triển bản thân nếu bạn là mọt digital marketer. Câu chuyện dưới đây cũng là một kinh nghiệm cho những người làm startup.

Content is King

SỐC: NHỮNG GÌ TECH NÓI VỀ MARKETING ĐỀU SAI BÉT ! – PHẦN 2

Chúng ta tiếp tục nói về Content Marketing và để bắt đầu cho phần này, tôi trích dẫn lại đoạn cuối của phần trước Content marketing đã được sinh ra và đến ngay sau khi các Online Marketer thốt lên một câu nói ngu ngốc nhất từng tồn tại trong suốt lịch sử ngành tiếp thị: “Nội dung là vua !!!” Bất kỳ ai bị thuyết phục bởi tuyên bố này đều chứng tỏ một điều: họ không làm việc trong ngành tiếp thị. Nội dung luôn luôn và chắc chắn là rất quan trọng. Đó có thể là một […]

Sốc: những gì tech nói về Marketing đều sai bét ! – Phần 1

Vấn đề lớn của marketing trong thời đại công nghệ hiện nay là có quá nhiều dân làm marketing online nhưng lại chẳng hiểu, chẳng biết gì về những điều căn bản trong marketing (tiếp thị). Digital marketer – ai là người được gọi như vậy? Nếu bạn cho mình xứng đáng với cái chức danh mĩ miều và đầy tính thời đại này thì hãy đọc kĩ những gì dưới đây, có lẽ sẽ khiến bạn bất ngờ…