3 cách restore dữ liệu MySQL lớn

Nếu bạn phải làm việc với dữ liệu tương đối lớn (khối lượng dữ liệu từ 100Mb trở lên), thậm chí là rất lớn bạn sẽ có thể cảm nhận được những khó khăn khi cần khôi phục (restore) dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, việc sao lưu(backup) lượng dữ liệu lớn này cũng không hề dễ dàng và thường xuyên xảy ra sai sót khiến cho dữ liệu bị tổn hại dẫn đến hư file và không thể sử dụng để phục hồi. Dưới đây là một vài cách tôi sử dụng để phục […]