Top 15 template “Under Construction” cho các bạn làm website – part 2

Trong phần 1 được đăng tải cách đây ít ngày tôi đã giới thiệu với các bạn 8 giao diện under contruction free để bạn có thể lựa chọn và xây dựng giao diện các trang “đang xây dựng” của mình. Trong bài viết này, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn phần còn lại bộ sưu tập của tôi để bạn lựa chọn.