Seedcom có “luộc” database của khách hàng hay không ?

Tôi định không viết, không nói về những vấn đề nóng nữa nhưng cảm thấy khó chịu trong người đồng thời cũng muốn chia sẻ ít nhiều về chuyện này nên tôi viết bài viết này. Tất cả những gì tôi viết ngay sau đây xin nói rõ là ý kiến cá nhân của tôi, không đại diện cho bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào. Tôi cũng không có bất kỳ liên hệ nào với Seedcom và cả Dân Trí Soft, hoặc các cá nhân liên quan đến các doanh nghiệp này.