Khung chat sử dụng Fan Page trên FaceBook

Thêm khung live chat FaceBook qua FanPage vào web/blog

Nếu bạn có một Fan Page FaceBook dùng để bán hàng, hay để chăm sóc khách hàng bên cạnh việc có một Blog, website của công ty – tại sao không sử dụng chính tài khoản Fan Page này để trao đổi trực tiếp với khách hàng thông qua website mà phải cài đặt thêm một ứng dụng chat hỗ trợ ? Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn chèn thêm một khung chat sử dụng chính tài khoản Fan Page để chat với khách truy cập website.