Blog kinh doanh trên Internet và kĩ thuật lập trình website

Comments

  1. Thật ra dọn dẹp trên WordPress cũng không khó. Chừa lại thư mục wp-content, còn lại xóa sạch và chép mã nguồn mới vào. Trong thư mục wp-content thì xóa sạch plugin rồi chịu khó cài lại. Theme thì ghi đè file của theme đang sử dụng hoặc chừa lại theme mặc định, còn lại xóa sạch.

    • Có kinh nghiệm thì dọn wp cũng chẳng khó khăn gì bác ah. Nhưng không có kinh nghiệm thì nội cái việc hệ thống cấu trúc của WP hoạt động như thế nào cũng là một vấn đề lớn đấy.