WordPress Plugin: Google ReCAPTCHA

Google đã thông báo hoàn thiện hơn nữa công cụ ngăn ngừa các công cụ máy tự động đưa dữ liệu vào webform với công cụ Google ReCAPTCHA. Mời bạn xem mô tả công cụ này thông qua video do Google cung cấp.

Nhận thấy công cụ này có khả năng ngăn ngừa hiệu quả việc ngăn chặn spam từ các cơ chế máy tự động, NhanWeb đã phát triển và hoàn thiện WordPress Plugin: Google ReCAPTCHA và cung cấp miễn phí cho bạn.

Tính năng chính:

  1. Tích hợp công cụ ngăn chặn spam Google ReCAPTCHA dưới dạng API từ Google để ngăn chặn spam hiệu quả trong WordPress.
  2. Ngăn chặn từng phần hoặc toàn bộ các form dữ liệu có thể sử dụng trên WordPress, bao gồm: Form comment, form đăng ký (register), form login, form quên mật khẩu (forgot password).
  3. Tự động ẩn nút submit, khi Google đã xác nhận được người dùng, nút submit mới hiển thị phục vụ cho việc gửi dữ liệu.
  4. Kiểm tra dữ liệu chặt chẽ, ngay cả khi dữ liệu đã được gửi đi, thông qua API để xác định xem người dùng đã thực sự vượt qua vòng “kiểm tra” hay chưa.

Hình ảnh

Plugin WordPress: Google ReCAPTCHA sử dụng cho bình luận Plugin WordPress: Google ReCAPTCHA sử dụng cho việc đăng nhập vào hệ thống quản trị WordPress (Dashboard) Hệ thống cấu hình của Google ReCAPTCHA

Cài đặt

  1. Download Plugin Google ReCAPTCHA WordPress.ORG.
  2. Upload thư mục /nhanweb_google_recaptcha vào /wp-content/plugins/nhanweb_google_recaptcha
  3. Kích hoạt plugin thông qua menu ‘Plugins’ trong hệ thống WordPress
  4. Truy cập vào đây để nhận API Key và Secret Key từ Google (miễn phí)
  5. Nhập API KeyAPI Secrect Key và cấu hình những gì bạn cần bảo vệ

Sử dụng

Sau khi cấu hình xong, hệ thống sẽ tự động bật lên để bảo vệ website của bạn.

FAQ

Đang xây dựng…

Donation

NhanWeb chia sẻ và phân phối plugin với tinh thần mọi người đều được sử dụng một cách dễ dàng và miễn phí. Bạn có thể hỗ trợ thêm cho NhanWeb bằng cách gửi thêm cho chúng tôi một số tiền (tùy tâm) vào số tài khoản ở trang liên hệ xem như một lời cảm ơn nếu bạn thấy plugin này có ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *