15 Slider Script và hướng dẫn thực hiện có thể bạn quan tâm

Chiều nay ngồi tìm kiếm và sưu tầm một số slider script bằng jquery để dành phục vụ công việc của mình, sẵn tiện tôi vác vài link đã tìm được lên chia sẻ với mọi người luôn. Bạn nào đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế website thì lấy về mà dùng khi cần nhé. Link mình đăng là link đúng site mình đã lấy slider hoặc bài hướng dẫn.

01. AnythingSlider jQuery Plugin

 

AnythingSlider jQuery Plugin

AnythingSlider jQuery Plugin

 

02. Sliding Boxes and Captions with jQuery

 

Sliding Boxes and Captions with jQuery

Sliding Boxes and Captions with jQuery

 

03. Making a Content Slider with jQuery UI

 

Making a Content Slider with jQuery UI

Making a Content Slider with jQuery UI

 

04. Creating a Slick Auto-Playing Featured Content Slider

 

Creating a Slick Auto-Playing Featured Content Slider

Creating a Slick Auto-Playing Featured Content Slider

 

05. Create Featured Content Slider Using jQuery UI

 

Create Featured Content Slider Using jQuery UI

Create Featured Content Slider Using jQuery UI

 

06. Moving Boxes

 

Moving Boxes

Moving Boxes

 

07. Using the Wonderful jFlow Plugin

 

Using the Wonderful jFlow Plugin

Using the Wonderful jFlow Plugin

 

08. Step By Step To Create Content Slider using jFlow, A Minimalist jQuery Plugin

 

Step By Step To Create Content Slider using jFlow

Step By Step To Create Content Slider using jFlow

 

09. Flexslider

 

Flexslider

Flexslider

 

10. Blueberry

 

Blueberry

Blueberry

 

11. jQuery Responsive Thumbnail Gallery Plugin

 

jQuery Responsive Thumbnail Gallery Plugin

jQuery Responsive Thumbnail Gallery Plugin

 

12. wmuSlider

 

wmuSlider

wmuSlider

 

13. Elastislide – A Responsive jQuery Carousel Plugin

 

Elastislide – A Responsive jQuery Carousel Plugin

Elastislide – A Responsive jQuery Carousel Plugin

 

14. Responsive Image Gallery with Thumbnail Carousel

 

Responsive Image Gallery with Thumbnail Carousel

Responsive Image Gallery with Thumbnail Carousel

 

15. Elastic Image Slideshow with Thumbnail Preview

 

Elastic Image Slideshow with Thumbnail Preview

Elastic Image Slideshow with Thumbnail Preview

Tôi vẫn đang tiếp tục sưu tầm và có thể thời gian sắp tới tiếp tục chia sẻ về chủ đề này nếu sưu tập thêm gì hơn. Bạn cũng nên bookmark chủ đề này lại để nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn cần sử dụng đến slider chúng ta sẽ mở ra và lựa chọn lấy một slider ưng ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:D :) >:D< :P :(( :beat: ;):x L-) ;)) :shot: =)) :kill: >:) =P~ more »